conversation‎ > ‎

greetings

Welcome!
Dobro došli!

Hello!
Zdravej!
Zdravejte! (politely or pl.)

How are You?
Kako jesi?
Kako jeste? (politely or pl.)

How do You do?
Što dielaješ?
Što dielajete? (politely or pl.)

I am fine.
Dobro mi je.

Nice to see You again.
Raduju se, že Te iznovo vidim.
Raduju se, že Vas iznovo vidim. (politely or pl.)

Long time no see.
Davno jesme se ne vidieli.

Good morning.
Dobre jutro. (earlier)
Dobry den. (later)

Good afternoon.
Dobry den.

Good evening.
Dobry večer.

Good night.
Dobru noč.

Goodbye.
Dovidienija.

Good luck!
Mnogo štastija!

See You soon!
Da se skoro vidime!

Congratulations!
Čestim!
Gratulacija!

Say hi to ... for me!
Kaž pozdrav ... ot mne! (dative)
Kažte pozdrav ... ot mne! (dative)